Dnia 23.06.2018 obchodziliśmy uroczystości odpustowe oraz jubileusz kapłaństwa naszego wikarego i budowniczego naszej świątyni

ks. Antoniego Ciemięgi

FACEBOOK