Dnia 26.03.2019 na świetlicy wiejskiej wybraliśmy sołtysa i Radę Sołecką. Przewodniczący zebrania Wójt Paweł Gibczyński zaznajomił mieszkańców z planowanym budżetem sołectwa oraz odpowiedział na pytania zgromadzonych. Następnie zebrano propozycje kandydatów na sołtysa(3 osoby) i przeprowadzono wybory. Kolejnym etapem był wybór Rady Sołeckiej do której zgłoszono 5 kandydatów i wszyscy weszli w skład rady. Gratulujemy nowemu (staremu:) ) Sołtysowi Andrzejowi Pyszczek oraz całemu składowi Rady Sołeckiej: Zbigniew Kowalczyk, Halina Olszak, Natalia Stanuch, Katarzyna Stolpa i Mariusz Masiak.

FACEBOOK