Tajemnice naszych okolic – Dzisiaj chcemy przedstawić ciekawostkę pt. Galgenberg, czyli w tłumaczeniu na język polski Szubieniczna Góra.

To nazwa, którą można odnaleźć na starych mapach 1:100 000. Jak czytamy w internecie, miejsca o tej ponurej nazwie pojawiają się na różnych mapach.. Wiele z nich posiada dość atrakcyjne walory krajobrazowo-widokowe. Choć stare nazwy Galgenberg nie są już w powszechnym użyciu, to pozostaje pytanie dlaczego owe wzniesienia terenu tak, a nie inaczej były kiedyś oznaczane i nazywane? Czy istnieje tutaj jakiś związek z dawną karą śmierci, wykonywaną przez powieszenie na szubienicy?

Kwestią istotną dla poznania tajemnicy naszej góry jest lokalizacja takiej konstrukcji szubienic. Dobór miejsca, gdzie stanąć miała szubienica nie był przypadkowy. Decydujące znaczenie miał tutaj odpowiedni akt prawny, precyzujący owe miejsce, a także uwarunkowania topograficzne. Szubienica bowiem ze względu na swoje funkcje musiała stać w miejscu ogólnodostępnym i widocznym. Jak czytamy w publikacji pt. Miecz katowski. Pręgierz. Szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.), autorstwa Macieja Trzcińskiego, … „szubienice funkcjonujące poza murami miejskimi zakładane były najczęściej na niezadrzewionych wzniesieniach, które wyróżniały je pośród otaczającego krajobrazu. … nie należy zakładać, iż każde wzniesienie o nazwie Galgenberg związane jest z rzeczywistym funkcjonowaniem w tym miejscu szubienicy, … przeprowadzone przeze mnie kwerendy terenowe i archiwalne tylko w kilku przypadkach potwierdziły zbieżność nazwy Galgenberg lub pochodnej z faktycznym funkcjonowaniem szubienicy„.

Obiekt naszego zainteresowania znajduje się na skraju lasu za Mirogniewem w kierunku Gronowa.Trudno precyzyjnie określić to miejsce ze względu na niedokładności map w skali 1:100 000 ale musiało to być gdzieś po wschodniej stronie skrzyżowania w odległości około 300m.

Co prawda przywilej posiadania takiego urządzenia określały dawniej ściśle przepisy prawne, które jak się wydaje rezerwowały szubienicę jedynie dla ośrodków miejskich. Nie mniej jednak niektóre obiekty posadowione zostały w pobliżu miejscowości, które nigdy praw miejskich nie posiadały, będąc niewielkimi wsiami. Nie jest więc wykluczonym, że również w naszym przypadku, w oznaczonym miejscu jako Galgenberg, funkcjonowała kiedyś szubienica, np. w formie drewnianej, typu kolankowego, na których przeprowadzono pojedyncze egzekucje lub po prostu wykonane na zwykłym drzewie, po czym nazwa Góra Szubieniczna utrwaliła się wśród okolicznej ludności.

Niestety w literaturze jaką posiadamy naszego regionu nie napotkałem na opis tego miejsca, a w historii Bukowa (Marian Fryda: Bukowo i Mosiny) również brak informacji o miejscach wykonywania wyroków śmierci. Możliwe, że było to miejsce gdzie wykonano taki wyrok na którymś z okolicznych mieszkańców lub popełnienia samobójstwa. Może kiedyś wypłynie taka informacja z głębi archiwów dzięki której będziemy mogli rozwinąć ten artykuł.

Bibliografia:
1. Obrazy - internet i praca własna;
2. Mapy - http://igrek.amzp.pl;
3. Podstawa tekstu - Izba centrum;

 

FACEBOOK